História katedry hudby PF UKF v Nitre

História

História katedry hudby PF UKF v Nitre
Personálne zloženie a organizačná štruktúra katedry

Pracovníci

Personálne zloženie a organizačná štruktúra katedry
Fotografie z oficiálnych aktivít katedry

Fotogaléria

Fotografie z oficiálnych aktivít katedry
Aktuality katedry hudby PF UKF v Nitre

Aktuality

Aktuality katedry hudby PF UKF v Nitre
Významné projekty katedry hudby

Projekty

Významné projekty katedry hudby
Kontaktné informácie na katedru a štúdio

Kontakt

Kontaktné informácie na katedru a štúdio

Realizované muzikálové predstavenia

Jozef a jeho zázračný farebný plášť

predstavenie1

Ples upírov

predstavenie2

Cyrano z predmestia

predstavenie3

Ostatné informácie

Zvukové laboratórium
Štúdio

Zvukové laboratórium sa nachádza v Pavilóne hudby, Pedagogickej fakulty, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Dražovská cesta 4, Nitra).

Albrechtic
Projekt KEGA 003UKF-4/2015

Projekt sa zaoberá aplikáciou informačno-komunikačných technológií vo výučbe hudobnej teórie na všetkých stupňoch hudobnej edukácie…

ŠVOUČ
KATEDROVÉ KOLO

27. apríl 2016, 9.00h, Pavilón hudby – koncertná miestnosť, Drážovská 4

Blue Note
Projekt č. 040UKF-4/2017

Projekt Nonartificiálna hudba vo vokálnej edukácii sa zaoberá inovačným vzdelávaním v oblasti hlasovej výchovy zameranej na nonartificiálne žánre hudby (predovšetkým jazz, muzikál a šansón) z teoretických i praktických aspektov.