Napíšte nám

Kontaktné údaje

Katedra hudby
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa
Dražovská cesta 4
949 74 Nitra
Slovenská republika

+421 37 6408 305
jkovacova@ukf.sk

Zvukové laboratórium:
+421 37 6408 310

Dekanát PF UKF:
+421 37 6408 261