Medzinárodná interpretačná súťaž pedagogických fakúlt v Nitre sa uskutoční v dňoch 3. – 5. mája 2023. 

Kontakt / Contact: mstrbak@ukf.sk, +421 944 044 487

Prihlasovací formulár: https://forms.gle/xHTaYgg3nMUzd8tEA

Competition conditions / Propozície súťaže: