Vedenie katedry

Mgr. Alena ČIERNA, PhD. (vedúci katedry)
 +421 37 6408 304

doc. Mgr. Pavol BREZINA, PhD. (zástupca vedúceho katedry)
 +421 37 6408 312

PaedDr. Igor ODRÁŠKA (tajomník)
 +421 37 6408 309

Sekretariát, Knižnica

Juliana KOVÁČOVÁ
 +421 37 6408 305

Odborní asistenti

PhDr. Miroslava BLAŽEKOVÁ, PhD.
 +421 37 6408 306

Mgr. Alena ČIERNA, PhD.
 +421 37 6408 304

Mgr. art. Zuzana Hubinská, PhD.
 +421 376408 311

Mgr. Viktória NAGYOVÁ, PhD.
 +421 37 6408 311

Mgr. art. Marek ŠTRBÁK, PhD., ArtD.
 +421 944 044 487

Mgr. Iveta ŠTRBÁK PANDIOVÁ, PhD.
 +421 37 6408 303

Mgr. Ladislav TISCHLER, PhD.
 +421 37 6408 311

Externí pedagógovia

Mgr. art. Karol KOMPAS, PhD.

prof. PhDr. Eva LANGSTEINOVÁ, CSc.

Mag. rer. soc. eoc. Marcela LECHTOVÁ, M. A.

prof. Mgr. art. Irena MEDŇANSKÁ, CSc.

Ing. Peter ZAŤKO

Profesori

prof. PhDr. Pavol SMOLÍK, ArtD.
 +421 37 6408 311

prof. PhDr. Eva SZÓRÁDOVÁ, CSc.
 +421 37 6408 307

Docenti

doc. Mgr. Pavol BREZINA, PhD.
 +421 37 6408 312

doc. PhDr. Helena ČERTÍKOVÁ

doc. Mgr. art. Alena KRUČAYOVÁ, PhD.
 +421 37 6408 303

doc. Mgr. Jana PASTORKOVÁ, ArtD.

 +421 37 6408 303

Interní doktorandi

Mgr. Michal JARABICA
 +421 37 6408 302

Mgr. Simona KAČMÁROVÁ, DiS. art.
 +421 37 6408 302

Mgr. Ivana LACKOVÁ, DiS. art.
 +421 37 6408 302

Technik

PaedDr. Igor ODRÁŠKA
 +421 37 6408 309