Vedenie katedry

Mgr. Alena ČIERNA, PhD. (vedúci katedry)
 +421 37 6408 304

doc. Mgr. Pavol BREZINA, PhD. (zástupca vedúceho katedry)
 +421 37 6408 312

PaedDr. Igor ODRÁŠKA (tajomník)
 +421 37 6408 309

Sekretariát, Knižnica

PaedDr. Igor ODRÁŠKA
 +421 37 6408 305

Profesori

prof. PhDr. Pavol SMOLÍK, ArtD.
 +421 37 6408 311

Docenti

doc. Mgr. Pavol BREZINA, PhD.
 +421 37 6408 312

oc. Mgr. art. Alena KRUČAYOVÁ, PhD.
 +421 37 6408 303

doc. Mgr. Jana PASTORKOVÁ, ArtD.
 +421 37 6408 303

doc. Dana ŠAŠINOVÁ, ArtD.

Odborní asistenti

Mgr. Alena ČIERNA, PhD.
 +421 37 6408 304

Mgr. art. Zuzana HUBINSKÁ, PhD.
 +421 376408 311

Mgr. Dominika SONDOROVÁ, PhD.
 +421 37 6408 306

Mgr. art. Marek ŠTRBÁK, PhD., ArtD.
 +421 944 044 487

Mgr. Ladislav TISCHLER, PhD.
 +421 37 6408 311

Externí pedagógovia

Mgr. Anna Fintová, PhD.

Mgr. art. Karol KOMPAS, PhD.

Mag. rer. soc. eoc. Marcela LECHTOVÁ, M. A.

Mgr. art. Samuel Mikláš

doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.

Interní doktorandi

Mgr. Michal JARABICA
 +421 37 6408 302

Mgr. Katrin SÁČKOVÁ, DiS.
 +421 37 6408 302

Mgr. Ivana LACKOVÁ, DiS. art.
 +421 37 6408 302

Technik

PaedDr. Igor ODRÁŠKA
 +421 37 6408 309