Vedenie katedry

Mgr. Alena ČIERNA, PhD. (vedúci katedry)
 +421 37 6408 304

doc. Mgr. Pavol BREZINA, PhD. (zástupca vedúceho katedry)
 +421 37 6408 312

PaedDr. Igor ODRÁŠKA (tajomník)
 +421 37 6408 309

Sekretariát, Knižnica

PaedDr. Igor ODRÁŠKA
 +421 37 6408 305

Profesori

prof. PhDr. Pavol SMOLÍK, ArtD.
 +421 37 6408 311

Docenti

doc. Mgr. Pavol BREZINA, PhD.
 +421 37 6408 312

oc. Mgr. art. Alena KRUČAYOVÁ, PhD.
 +421 37 6408 303

doc. Mgr. Jana PASTORKOVÁ, ArtD.
 +421 37 6408 303

doc. Dana ŠAŠINOVÁ, ArtD.

Odborní asistenti

Mgr. Alena ČIERNA, PhD.
 +421 37 6408 304

Mgr. art. Zuzana HUBINSKÁ, PhD.
 +421 376408 311

Mgr. Dominika SONDOROVÁ, PhD.
 +421 37 6408 306

Mgr. art. Marek ŠTRBÁK, PhD., ArtD.
 +421 944 044 487

Mgr. Ladislav TISCHLER, PhD.
 +421 37 6408 311

Externí pedagógovia

Mgr. art. Karol KOMPAS, PhD.

Mag. rer. soc. eoc. Marcela LECHTOVÁ, M. A.

Interní doktorandi

Mgr. Michal JARABICA
 +421 37 6408 302

Mgr. Kateřina SÁČKOVÁ
 +421 37 6408 302

Mgr. Ivana LACKOVÁ, DiS. art.
 +421 37 6408 302

Technik

PaedDr. Igor ODRÁŠKA
 +421 37 6408 309