Hudba v Bratislave

Registračné číslo APVV-14-0681
Názov projektu Hudba v Bratislave
Anotácia Projekt je zameraný na výskum hudby a hudobného života v Bratislave od stredoveku po súčasnosť. Hlavným cieľom tohto projektu je prispieť k poznaniu hudobných dejín Bratislavy novými poznatkami, získanými pramenným výskumom a zároveň poskytnúť obraz o hudobnej minulosti mesta v ucelenej, systematicky koncipovanej a po vedomostnej a metodologickej stránke aktualizovanej podobe.
Grantová agentúra Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Doba riešenia 7/2015 – 6/2019
Zakladateľ projektu

prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.