ŠVOUČ

27. apríl 2016, 9.00h, Pavilón hudby – koncertná miestnosť, Drážovská 4

Zahájenie súťaže: 9.00h
Vyhlásenie výsledkov súťaže: 14.00h

Hudobno-teoretické práce: 9.15 – 10.00h
Alena Nemčeková, DiS. art., 3. ročník Bc. UHU- jednoodb.
Názov práce: Jiří Vřešťál – hudobný skladateľ
Školiteľ: doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD.
Oponent: doc. Mgr. art. Alena Kručayová, PhD.

Inštrumentálna interpretácia – sólová 10.00 – 10.45h
Martina Ovečková 3. ročník Bc. UHU- jednoodb.
Johann Nepomuk Hummel: Capriccio op. 49 F dur
doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD. – pedagogické vedenie

Zuzana Lengyelová, 2. roč. Bc. UHU- dvojodb.
Béla Bartók: Rumunské tance od pre husle a klavír
Časti: Jocul cu bata – Braul – Pe loc – Buciumeana – Poarga romaneasca – Maruntelul
doc. Mgr. Jozef Vereš, CSc. – pedagogické vedenie
doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD. – klavírna spolupráca

Tomáš Bahelka, 1. roč. Bc. UHU – jednoodb.
Johann S. Bach: Suita a moll (BWV 995) – Gavotte 1, Gavotte 2
Leo Brouwer: Etudy č. 19 a 20
Mgr. art. Ing. Karol Kompas, PhD. – pedagogické vedenie

Dávid Villant, 1. roč. Mgr. UHU – jednoodb.
Ferdinando Carulli: Sonáta D dur op. 21 Nr. 2
1. časť Moderato
Mgr. art. Ing. Karol Kompas, PhD. – pedagogické vedenie

Vokálna interpretácia – sólová 11.00 – 11.45h
Dominika Szabóová, 1. ročník Bc. UHU-dvojodb.
Eugen Suchoň: Široký jarčok
Georg Friedrich Händel: Lascia ch´io pianga
Antonín Dvořák: Zpívejte Hospodinu z cyklu Biblické písně op. 99
Mgr. Dominika Machutová – pedagogické vedenie
Mgr. art. Marek Štrbák, PhD. – klavírna spolupráca

Monika Leššová, 1. ročník Bc. UHU-dvojodb.
Mikuláš Moyzes: A dze ty bula
Šimon Jurovský: Usniže, mi dieťa
Mikuláš Schneider-Trnavský: Salve regina – Zdravas Kráľovná
Mgr. Dominika Machutová – pedagogické vedenie
Mgr. art. Marek Štrbák, PhD. – klavírna spolupráca

Zuzana Mendelová, 2 ročník Bc. UHU-jednoodb.
Giuseppe Giordani: Caro mio ben
Robert Schumann: Widmung z piesňového cyklu Myrty op. 25
Alexander Moyzes: Zhľaďme vrásky z piesňového cyklu V jeseni op. 56
Mgr. art. Jana Pastorková, ArtD. – pedagogické vedenie
doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD. – klavírna spolupráca

Bc. Marek Bednárik, 2. roč. Mgr. UHU- dvojodb.
Joseph Haydn: Fidelity z cyklu English cansonettas
Karel Bendl: Pěvcova prosba
Mikuláš Schneider-Trnavský: Sedíme tu smutní
Mgr. art. Jana Pastorková, ArtD. – pedagogické vedenie
doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD. – klavírna spolupráca

Ružena Baloghová, 1. ročník Bc. UHU jednoodb.
M. Schneider-Trnavský: Ďaleko, široko z cyklu Drobné kvety
Luigi Luzzi: Ave Maria op. 80
Béla Bartók: Piros rózsát szedtem z cyklu Ľúbostné piesne
Mgr. art. Jana Pastorková, ArtD. – pedagogické vedenie
doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD. – klavírna spolupráca

Komorná hra: 12.00h
Tomáš Bahelka – gitara, 1. roč. Bc. UHU – jednoodb.
Jakub Brestovský – saxofón, 1. roč. Bc. UHu –dvojodb.
Veronika Némethová – husle, 1. roč. Bc UHU- dvojodb.
George Gershwin: S´Wonderful
Jospeh Kosma – Autumn Leaves
Mgr. art. Marek Štrbák, PhD. – pedagogické vedenie

Komorný spev: 12.15 – 12.40h
Denisa Bartušeková, Simona Kačmárová, Júlia Vlčková, Barbora Almášiová, Veronika Kufelová, Dana Takáčová, 2. roč. Bc.UHDU
A. H. Malotte: The Lord´s Prayer
G. Moroder: Flashdance…What a Feeling
Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD. – pedagogické vedenie

Ružena Baloghová, 1. ročník Bc. UHU jednoodb.
Bc. Marek Bednárik, 2. roč. Mgr. UHU- dvojodb.
Wolfgang Amadeus Mozart: Duettino Dona Giovanniho a Zerliny ,,La ci darem la mano“ z I. dejstva opery Don Giovanni
Gaetano Donizetti: Ave Maria
doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD. – klavírna spolupráca

Muzikálová interpretácia: 12.40h
Klára Kudláčová, 1. ročník Bc. UHDU
Christina Aguilera: Bound to you (z amerického filmu Burlesque – Varieté)
Karel Svoboda: Jsi múj pán z muzikálu Dracula
Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD. – pedagogické vedenie

Simona Krasničanová, 1. ročník Bc. UHDU
John Kander: When You´re good to mama z muzikálu Chicago
Stephen Sondheim: Send in The Clowns
Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD. – pedagogické vedenie

Ivana Lacková, 1. ročník Bc. UHDU
Jule Styne: People z muzikálu Funny girl
Matthew Wilder: Reflection z muzikálu Mulan
Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD. – pedagogické vedenie

Porota:
doc. Mgr. art. Alena Kručayová, PhD.
Mgr. art. Jana Pastorková, ArtD.
Mgr. Iveta Štrbák-Pandiová, PhD.
PaeDr. Pavol Brezina, PhD.
Mgr. art. Ing. Karol Kompas, PhD.

Školitelia prác:
doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD.
doc. Mgr. art. Jozef Vereš, CSc.
Mgr. art. Jana Pastorková, ArtD.
Mgr. art. Ing. Karol Kompas, PhD.
Mgr. Iveta Štrbák-Pandiová, PhD.
Mgr. art. Marek Štrbák, PhD.
Mgr. Dominika Machutová

Klavírna spolupráca:
doc. Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD.
Mgr. art. Marek Štrbák, PhD.

Vyhotovenie diplomov:
PaeDr. Pavol Brezina, PhD.

Konferans:
Mgr. Dominika Machutová

Organizačný garant podujatia, bulletin:
doc. Mgr. art. Alena Kručayová, PhD.