Srdečne Vás pozývame na súťažné podujatie Life of Art, ktorej základnou myšlienkou je realizovať súťaž pre záujemcov o divadelné, pohybové, literárne a hudobné umenie. Takýto počin umožní mladým ľuďom opäť sa socializovať v umeleckom prostredí a vstúpiť so svojou tvorbou do pozitívnej umeleckej konfrontácie. Vyhlasovateľom súťaže je OZ Konfrontácie v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra hudby.

Súťaž je určená mladým ľuďom – študentom vo veku 15 – 24 rokov, ktorí sa zaujímajú o rôzne múzické oblasti (pohybové, divadelné i hudobné umenie). Na súťaži sa môžu zúčastniť študenti konzervatórií, stredných a vysokých škôl na Slovensku. Súťaž sa uskutoční v nasledujúcich disciplínach: pohybová etuda, monodráma, interpretácia piesne s tradičnými a improvizovanými hudobnými nástrojmi, výrazový tanec. Súťažné umelecké vystúpenia podľa stanovených kritérií hodnotí odborná komisia zložená z odborných garantov z oblasti umenia.

Dôležité termíny: 

Prihlasovanie: do 27. 11. 2022

Konanie súťaže: 29. 11. – 30. 11. 2022

Koncert víťazov: 30. 11. 2022 o 18:00 hod.

Hlasovanie v kategórii divácka cena: 7. 12. – 14. 12. 2022

Podrobné informácie nájdete v dokumente – Štatút súťaže Life of Art, priloženom nižšie.

Prihlasovanie – súťaž Life of Art